• Grimstadplanter er merkevarer.
  • Grimstadplanter sikrer forbrukeren det beste utgangspunktet for trivsel i hagen.
  • Grimstadplanter er dyrket med strenge krav til plantehelse og miljø.
  • Grimstadplanter er resultatet av grundige utvalgsarbeide og produktutvikling.
  • Grimstadplanter garanterer beste plantekvalitet !
  • Oppsøk ditt lokale hagesenter og spør etter Grimstadplanter
  • Grimstadplanter er norskproduserte planter for nordisk klima
    – sterkere, friskere og mer vinterherdige.