Litt historikk
Grimstad Planteskole ble grunnlagt i 1974 av Åse og Vagn Kristensen på gården Rosholt.

Grimstad Planteskole har gradvis og systematisk, og ved hjelp av dyktige medarbeidere, vokst i produksjonsomfang og høstet anerkjennelse for utmerket kvalitet. Planteskolevirksomheten er et familieforetak bygd opp gjennom snart 50 år.

Ann Kristin og Anders Kristensen videreførte bedriften og nå er sønnen Sondre Berg Kristensen i ferd med å overta roret. Firmaet har 18 faste, gode medarbeidere pluss sesongarbeidere i tillegg.

Planteskolen har ca. 200 dekar jord til rådighet, har 3 avdelinger og sysselsetter ca. 26 årsverk.

Produksjonen foregår på Rosholt, Gartnerimyra og Dømmesmoen, og selges utelukkende engros.

Miljø-og plantesunnhet
Takket være norsk klima og strenge krav til import, har vi mye mindre smittepress i norsk planteproduksjon enn sydover.
I våre bestrebelser etter å kunne levere friske og vekstsikre planter, er også miljøriktige dyrkningsmetoder en naturlig faktor.

Vi har bl.a. til renhold i plantefeltene investert i en stor dampmaskin som ved hjelp av vanndamp erstatter bruk av kjemikalier. Vanndamp brukes også til desinfisering av planteduker og emballasje. Videre elimineres mye av ugressbekjempelse med kokosdisker som jord-dekke.

Vi doserer langtidsvirkende gjødsel direkte i pottene slik at avrenning av næringsstoffer unngås.

Kildesortering av avfall er en selvfølgelighet, og pottene som nyttes i produksjonen er laget av resirkulert plast. Vi tester også ut alternative potter.

Våres dyrkningssubstrater er selvkomponert, og her drives det også utviklingsarbeid og testing for å redusere bruken av torv.

Biologisk plantevern nyttes der det er mulig, dette også for å redusere bruk av kjemiske midler.

E-plante produsent
En gruppering av norske og svenske planteskoler har innledet et samarbeid for å sikre forbrukeren det beste resultat med hensyn til plantevalg og sortsekthet. Grimstad Planteskole er medlem av denne grupperingen, og vi er leveringsdyktige på store deler av dette utvalgte plantematerialet.

Besøk gjerne Norske Eliteplanters hjemmeside:

https://eliteplanter.no/

Kontakt:
TLF: 37 25 25 50
Epost: Post@grimstadplanter.no